Gi din støtte

 «Young Solidarity for Palestine skal gi palestinsk ungdom ett godt liv basert på muligheter, trygghet, solidaritet og glede» 

Det er unødvendig å understreke at situasjonen på nær alle områder og særlig sosialt, økonomisk og humanitært nå nærmer seg en svært kritisk situasjon for den palestinske befolkningen. Krigen i Syria og den massive strømmen av nye flyktninger har bidratt sterkt til dette. Flyktningeleirene er fullstendig overbefolket og trues av total kollaps rent fysisk og i overført betydning.

Befolkningen er utmattet. Særlig de unge er slitne og ser liten eller ingen framtid. Dette gjør dem desillusjonerte og sinte. En hel generasjon unge er i ferd med å miste forfestet. Som en del av den strategiske planen framover har YSP og skolen som mål at innsatsen i Libanon totalt sett skal øke omfang og intensitet. I denne prosessen skal kontinuiteten styrkes.

YSP ønsker som en del av planen derfor å invitere flere mulige partnere til deltakerskap hvor partnere selv kan avgjøre hvor mye man vil forplikte seg. Særlig retter invitasjonen seg til arbeiderbevegelsen hvor samholdet og solidariteten er grunnleggende og sterke verdier.

Et deltakerskap innebærer i praksis å bevilge midler til prosjektet uansett størrelse. Alle bidrag er utrykk for solidaritet i praksis. Den solidariteten er å livsviktig for flyktningene i Libanon. Den jobben YSP gjør har i praksis stort betydning hele tiden har vært tilstede hvor de andre organisasjonene trakk seg ut.

YSP gir palestinsk ungdom en stemme!