Årskull 2016/2017

Øverste rekke høyre til venstre: Alexandre Emje, Cecilie Langerud, Adrian Mcalinden Vikki, Johannes Tveitnes, Ina Sletten, Felipe Gonzales og Lena Jacobsen. Nederste rekke høyre til venstre: Helena Børvik, Atle Sunde, Signe Hamann, Niklas Reksten, Emilie Sennels, Stine Rødland, Victoria Horn og Cecilie Mæhre.

Mål

YSP 16/17 vil videreutvikle organisasjonen på flere nivå. Vi skal starte et langsiktig program i Libanon til hjelp for flyktningene. Vi ønsker også å videreutvikle årsløpet vi har hatt med undervisning/kurs til å inneholde flere og mer praktiske kurs i tillegg til Lebanon Stringers-opplegget vi har i dag. Kursene skal være praktiske og ha en «hjelp til selvhjelp»-funksjon.

Opplegget skal utvikles i samarbeid med lokale organisasjoner og i samtaler med flyktningene om hva de selv ønsker. Målet er at flyktningene skal lære nye praktiske kunnskaper, sosialisere seg og knytte nettverk. Palestinere skal på lang sikt ha muligheten til å kunne starte opp egne mikrobedrifter. Vi ønsker òg å opprette mikrolån for bedriftene for å hjelpe de i gang.

Nytt for dette året et ønsket for et samarbeid med Green Jobs via ILO (FNs internasjonale arbeidsorganisasjon). Green Jobs er et prosjekt som skaper nye arbeidsplasser med bærekraftig og økonomisk utvikling. Vårt håp er å kunne videreføre dette i Libanon, og skape et samarbeid over lengre tid.

Styret

INA SLETTEN

Event

HELENA BØRVIK

Markedsføring

ATLE SUNDE

Foredragsholder

VICTORIA HORN

Økonomi

Styreassistenter

FELIPE ANDERSEN

Film- og fotograf

CECILIE MÆHRE

Webutvikler og grafisk designer