Om YSP

Young Solidarity for Palestine er en solidaritetsaksjon drevet av elever ved Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole Ringsaker. Folkehøgskolen via YSP har arbeidet med palestinske flyktninger i Libanon siden år 2000. Disse palestinske flyktningene er glemt av store deler av verdenssamfunnet i dag. Dette er noe skolen har ville arbeide med, og de har jobbet for å kunne være en stemme utad for ett folk som ikke blir hørt. YSP reiser på studieturer til Libanon hvor de lærer om situasjonen til flyktningene; de møter flyktningungdom, humanitære organisasjoner som arbeider i landet og besøker flyktningleirene. I etterkant driver de aktiviteter i Norge for å spre budskapet. Aktiviteter i nylige år har inkludert blant annet foredragsturneer, konferanser, utstillinger, stands på politiske sommerleirer og produsering av informasjonshefter og bøker.

Vår visjon

At et godt liv skal virkeliggjøres med et målrettet og langsiktig arbeid blant norske og palestinske ungdommer. Arbeidet skal drives gjennom forskjellige plattformer, metoder og programmer som skal gi palestinsk ungdom troen på en positiv fremtid. YSP skal være med å styrke egen identitet, troen på seg selv og gi en stemme utad til palestinere, samt gi praktisk støtte og bedre muligheter til utdanning og selvutvikling.